ПРОЈЕКАТ „ГРАЂАНИ ЗА СДГ 15.1“ – КУДА ДАЉЕ

Велики број забележених таксона, а посебно откриће врста нових за науку (https://www.okvirzivota.org.rs/index.php/2013-12-07-17-44-14/96-rezultati-istrazivanja-ribnice ), као и врста нових за територију Републике Србије, сугеришу нам да клисура реке Рибнице представља својеврстан рефугијални простор великог значаја за очување укупног биодиверзитета Србије. Истраживања ће бити настављена и у наредном периоду и очекује се да је број врста које ће бити пронађене бити и већи.

Опширније: ПРОЈЕКАТ „ГРАЂАНИ ЗА СДГ 15.1“ – КУДА ДАЉЕ

КЛИСУРА РЕКЕ РИБНИЦЕ

 У склопу пројекта „Грађани за СДГ 15.1” финансираног у склопу  1stIMPETUSacceleration programme (EUHorizon пројекат br. 101058677), истраживали смо подручје клисуре реке Рибнице, од села Брежђе до села Паштрић. Циљ истраживања је био да дођемо до што више података о живо свету и самим тим да провенимо да ли је биодиверзитет подручја довољно велики, да би смо могли да предложимо проширења заштићеног добра Споменик природе Рибница. Фокусирали смо се на подручје које се простире између две најпознатије пећине: Рибничке пећине у селу Паштрићу и Шалитрене пећине у селу Брежђу.

Опширније: КЛИСУРА РЕКЕ РИБНИЦЕ

ИЗУЗЕТНА ОТКРИЋА У КЛИСУРИ РЕКЕ РИБНИЦЕ

У првим фазама пројекта је истражена постојећа литературе, а затим је реализован теренски рад грађанских научника и експерата, од месеца августа до месеца новембра 2023. године. Теренски рад је обухватио клисуру реке Рибнице, са посебним акцентом на 15 локалитета, који су се показали веома богатим живим светом, и то посебно строго заштићеним, заштићеним и новим врстама. Сем самог речног корита, теренски рад је обухватио и пећине, околне шуме и изворе воде.Теренски рад је реализован у дневним и у ноћним терминима, да би се обухватио што већи диверзитет живог света.

Опширније: ИЗУЗЕТНА ОТКРИЋА У КЛИСУРИ РЕКЕ РИБНИЦЕ

Joomla templates by a4joomla

Дизајн Воја & Ивана