ПРОЈЕКАТ „ГРАЂАНИ ЗА СДГ 15.1“ – КУДА ДАЉЕ

Велики број забележених таксона, а посебно откриће врста нових за науку (https://www.okvirzivota.org.rs/index.php/2013-12-07-17-44-14/96-rezultati-istrazivanja-ribnice ), као и врста нових за територију Републике Србије, сугеришу нам да клисура реке Рибнице представља својеврстан рефугијални простор великог значаја за очување укупног биодиверзитета Србије. Истраживања ће бити настављена и у наредном периоду и очекује се да је број врста које ће бити пронађене бити и већи.

Истраживање је показало да је неопходно проширити тренутне границе заштићеног природног добра на читаву клисуру реке Рибнице, од Шалитрене пећине у селу Брежђе до манастира Рибница у селу Паштрић, укључујући све присутне спелеолошке објекте, као и локалитет Кумова чесма са Амбарином, незнатно удаљеног од реке у близини манастира Рибница. Истраживање је реализовано у склопу пројекта  „Грађани за СДГ 15.1” финансираног у склопу  1stIMPETUS’ accelerationprogramme (EUHorizon пројекат br. 101058677).

                                       

Ови резултати јесу резултат удружених напора грађанских научника и експерата. Стога, да завршимо овај чланак управо са причом о грађанској науци: грађанска наука је иновативан приступ научним истраживањима и представља вид истраживања у ком у потпуности или делимично учествују грађани који нису научници. Грађанском науком се може бавити било ко, без обзира на узраст, степен образовања и предзнање. Грађанска наука јесте врста хобија и начин да људи квалитетно проведу своје време, али некада прераста те границе. Поједини грађански научници су постали веома познати у свету науке, посебно у областима биолошких наука и астрономије. 

Грађанска наука помера границе – како нашег схватања науке и природе, тако и границе у којима се налазе наша заштићена природна добра. Зато се придружите грађанским научним истраживањима у 2024. години.

Joomla templates by a4joomla

Дизајн Воја & Ивана